Mgr. et Mgr. Bc. Kateřina Malec Houfková, Ph.D.

Disertační práce

Světy poté: Postapokalyptická literatura a její varovná funkce

Worlds After: Post-Apocalyptic Fiction and Its Warning Function
Anotace:
Disertační práce se zabývá českou a světovou postapokalyptickou literaturou. Cílem této práce je přiblížit postapokalyptickou literaturu jako svébytný žánr s akcentem na její varovné tendence. Práce popisuje vznik a vývoj apokalyptického a postapoka-lyptického narativu se zaměřením na náboženské texty a literaturu 19. století, ná-sledně se zaměřuje na typologii postapokalyptických světů vytvořenou …více
Abstract:
The dissertation deals with Czech and world post-apocalyptic fiction. The aim of this work is to approach post-apocalyptic literature as a unique genre with an emphasis on its warning tendencies. The work describes the emergence and development of apocalyptic and post-apocalyptic narrative with a focus on religious texts and litera-ture of the 19th century, then focuses on the typology of post-apocalyptic …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 2. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 6. 2023
  • Vedoucí: prof. PhDr. Bohumil Fořt, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Petr Hrtánek, Ph.D., doc. PhDr. Ondřej Sládek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta