Theses 

Ochrana životního prostředí při realizaci sousedských práv – Mgr. Eliška Gorčicová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo

Mgr. Eliška Gorčicová

Diplomová práce

Ochrana životního prostředí při realizaci sousedských práv

Environmental Protection in the Implementation of Neighboring Rights

Anotace: Diplomová práce se věnuje tématu Ochrana životního prostředí při realizaci sousedských práv. To se zaměřením na ochranu před imisemi. Pozornost je dána komparaci úpravy ochrany před imisemi v zákoně 40/1964 Sb., občanský zákoník a v zákoně 89/2012 Sb., občanský zákoník. První část práce je věnována imisím a jejich obecné problematice. Další část je zaměřena na rozbor ochrany poskytované před imisemi v souvislosti se zákonem 40/1964 Sb., občanský zákoník. V následující části je tato problematika rozebrána v souvislosti se zákonem 89/2012 Sb., občanský zákoník a dochází k porovnání obou právních úprav v kontextu ochrany životního prostředí při realizaci sousedských práv. Práce směřuje ke zhodnocení vhodnosti obou právních úprav a s nimi souvisejících prostředků k ochraně životního prostředí a k možným návrhům dle lege ferenda.

Abstract: The diploma thesis deals with the environment protection in realization of neighbor’s rights. The attention is put on the protection against immission. The focus is on comparison of the amendment to protection against immissions in Act 40/1964 Coll., Civil Code and in Act 89/2012 Coll., Civil Code. The first part of the thesis is devoted to the general issue of immissions. The next part is focused on the analysis of protection provided against immissions in connection with Act 40/1964 Coll., Civil Code. In the following part this issue is analyzed in connection with Act 89/2012 Coll., Civil Code and both acts are compared in context of the environment protection in realization of neighbor’s rights. The aim of the thesis is to evaluate the appropriateness of both acts and legal means of environment protection connected with them and to assess possible amendments de lege ferenda.

Klíčová slova: NOZ, imise, Obč.z., občanskoprávní prostředky ochrany sousedských práv, ochrana životního prostředí, sousedská práva

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 3. 2019 13:47, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz