Mgr. Eliška Gorčicová

Diplomová práce

Ochrana životního prostředí při realizaci sousedských práv

Environmental Protection in the Implementation of Neighboring Rights
Anotace:
Diplomová práce se věnuje tématu Ochrana životního prostředí při realizaci sousedských práv. To se zaměřením na ochranu před imisemi. Pozornost je dána komparaci úpravy ochrany před imisemi v zákoně 40/1964 Sb., občanský zákoník a v zákoně 89/2012 Sb., občanský zákoník. První část práce je věnována imisím a jejich obecné problematice. Další část je zaměřena na rozbor ochrany poskytované před imisemi …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the environment protection in realization of neighbor’s rights. The attention is put on the protection against immission. The focus is on comparison of the amendment to protection against immissions in Act 40/1964 Coll., Civil Code and in Act 89/2012 Coll., Civil Code. The first part of the thesis is devoted to the general issue of immissions. The next part is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 9. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Jana Dudová, Ph.D.
  • Oponent: doc. JUDr. Ilona Jančářová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo