BcA. Klára Pavlištová

Bakalářská práce

Koncert pro hoboj a malý orchestr Bohuslava Martinů a problematika interpretace jeho druhé věty

Concert for Oboe and small Orchestra of Bohuslav Martinů and Problems of interpretation of his second sentence
Anotace:
Anotace Bakalářská práce „Koncert pro hoboj a malý orchestr Bohuslava Martinů a problematika interpretace jeho druhé věty“ se zaměřuje na téma a problematiku interpretace druhé věty a historické souvislosti vzniku koncertu. Práce je tvořena dvěma základními oddíly – částí teoretickou a praktickou. V prvních kapitolách teoretická část práce přibližuje prameny týkající se života a díla autora, a historické …více
Abstract:
Annotation The bachelor thesis "Concert for Oboe and small Orchestra of Bohuslav Martinů and Problems of interpretation of his second sentence" focuses on the topic of interpretation of the second sentence and on the historical context of this concert. The thesis is divided into two basic parts – part theoretical and practical. First chapter of the theoretical part presents theoretical sources about …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. Mgr. MgA. Monika Holá, Ph.D.
  • Oponent: MgA. Pavel Tylšar

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/yvkc7/