Aneta BAUEROVÁ

Bakalářská práce

OPENXML DOKUMENT MS EXCELU 2010 A JEHO VNITŘNÍ STRUKTURA

OpenXML document MS Excel 2010 and its internal structure
Anotace:
Práce obsahuje přehledný náhled do struktury a významných elementů Office OpenXML dokumentu pro MS Excel 2010 a základní pravidla pro zápis XML kódů.
Abstract:
The work contains a synoptical preview into the structure and major elements Office OpenXML document for MS Excel 2010 and basic rules for writing XML code.
 

Klíčová slova

XML tag element MS Office Excel vlastnost
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Jakeš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BAUEROVÁ, Aneta. OPENXML DOKUMENT MS EXCELU 2010 A JEHO VNITŘNÍ STRUKTURA. Plzeň, 2014. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/