Tomáš BENČÍK

Bakalářská práce

Výroba protetického vybavení pro pacienta po exartikulaci v kyčelním kloubu

Construction of prosthetic equipment for the patient after hip-disarticulation
Anotace:
Tématem bakalářské práce je Výroba protetického vybavení pro pacienta po exartikulaci v kyčelním kloubu. V teoretické části je popsána anatomie pánve, historie a současná podoba kyčelní exartikulace, předprotetická péče, historie protetiky kyčelní exartikulace a zásady konstrukce pahýlového lůžka. V praktické části je pak popsán výrobní postup a používání kyčelní exartikulací protézy. Práce poskytuje …více
Abstract:
The topic of the bachelor thesis is the Construction of prosthetic equipment for patient afterhip disarticulation. The theoretical part describes the anatomy of the pelvis, the history and current form of hip exarticulation, pre-prosthetic care, the history of prosthetics of hip disarticulation and the principles of construction of the stump bed. The practical part then describes the manufacturing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Rita Firýtová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENČÍK, Tomáš. Výroba protetického vybavení pro pacienta po exartikulaci v kyčelním kloubu. Plzeň, 2021. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ortotik - protetik