Adéla Nytrová

Diplomová práce

Řízení lidských zdrojů v hotelnictví podle kompetencí

Human Resources Management in Hospitality Industry by Competencies
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou řízení lidských zdrojů v hotelu Olšanka, na který byl aplikován přístup řízení lidských zdrojů podle kompetencí. Práce je rozdělena na část teoretickou, část analytickou a část návrhovou. Teoretická část se věnuje definici pojmu řízení lidských zdrojů, pojmu kompetence a identifikaci kompetencí. Analytická část vychází z poznatků části teoretické a identifikuje …více
Abstract:
This master's thesis deals with issue of human resource management in the hotel Olšanka, where the access of human resource was applied according to competencies. This work is devided into three parts. Theoretical, analytical and design part. The theoretical part dedicates to the definition of the concept of human recources management, the concept of competencies. The analytical part is based on findings …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Martina Beránek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Čech, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství