Bc. Barbara Slapničková

Bachelor's thesis

Podpora prodeje na internetu

Sales promotion on the Internet
Anotácia:
Tématem bakalářské práce je podpora prodeje na internetu. Práce je rozdělena na čtyři kapitoly, ve kterých je podpora prodeje představena od minulosti po současnost, kdy v té současné podpoře prodeje je hlavním tématem internet. Cílem práce by měla být studie týkající se vlivu marketingu a internetového prodeje na zákazníka. Praktická část práce je založena na vlastním výzkumu, který byl proveden pomocí …viac
Abstract:
The theme of the thesis is to promote sales on the Internet. The work is divided into four chapters in which the sales promotion launched from the past to the present, when the current promotion is the main theme of the Internet. The aim of the work should be a study on the impact of Internet marketing and sales per customer. The practical part is based on my own research, which was conducted through …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedúci: Mgr. Miloslava Kykalová
  • Oponent: Ing. Miloslav Šašek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / odbor:
Economics and Management / Marketing Communication