Bc. et Bc. Vladimíra Salášková

Bakalářská práce

Ruské polovětné útvary s infinitivem a jejich vyjádření v češtině

Russian Infinitive Sentence Structures and Their Rendition in Czech
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá ruskými polovětnými útvary s infinitivem a zkoumá, jakým způsobem se tyto specifické syntaktické formace reflektují v češtině. Práce se skládá ze dvou částí: teoretické a praktické. Teoretická část se zaměřuje především na objasnění pojmu „polovětný útvar“ a charakteristiku druhů vět, ve kterých se tyto úvary mohou vyskytovat. V části praktické jsou teoretické poznatky …více
Abstract:
This thesis deals with Russian non-finite clausal structures, specifically the infinitive form, and explores the way in which these specific syntactic forms are reflected in Czech. The thesis is divided into two parts: the theoretical and the practical. The theoretical part focuses on the description of the term “non-finite clausal structure” and the characterization of the types of sentences in which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2014
  • Vedoucí: doc. PhDr. Aleš Brandner, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Mediteránní studia