Theses 

Příběh moderního tvůrce. Joža Uprka (1861-1940) – Petra KARPÍŠKOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Historické vědy / Kulturní historie

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Petra KARPÍŠKOVÁ

Diplomová práce

Příběh moderního tvůrce. Joža Uprka (1861-1940)

The Story of The Modern Artist. Joža Uprka (1861-1940)

Anotace: Předkládaná diplomová práce pojednává o malíři Jožovi Uprkovi v kontextu formování moderní české výtvarné kultury na přelomu 19. a 20. století. Zároveň zkoumá Uprkův decentralistický postoj, projevený v pevném sepětí s rodným Slováckem, celoživotní základnou. Jeho osobité dílo se pomalu vytrácí z obecného povědomí, od jeho jediné monografie uplynulo již 63 let. Tato práce reflektuje okolnosti a síťě vztahů, ve kterých se formoval Uprka jako malíř. Jeho studia v Praze, Mnichově a Paříži můžeme pokládat za takřka modelová pro konec 19. století. Pozornost je také věnována námětově spřízněnému Hanuši Schwaigerovi. Uprka v povědomí veřejnosti neprávem uvízl v druhořadé kategorii malířů národopisných žánrů. Je to nejenom ku škodě samotného umělce, ale především pro českou kulturu. Jeho vrcholná tvorba na přelomu 19. a 20. století nese znaky originálního uměleckého přístupu.

Abstract: The thesis disserts about painter Joža Uprka in the context of modern Czech art culture formalization at the end of 19th and 20th Century. It also focus on Uprka{\crq}s decentralization attitude expressed in his firm relation to native land of Slovácko, his lifetime basis. His typical work is slowly disappearing from public knowledge. It has been more than 60 years since his latest monography was printed. His study in Prague, Munich, and Paris can be considered as exemplary for the end of 19th Century. Attention is being diverted to subject-similar painter Hanuš Schwaiger. Uprka in the common recognition sticked in the second class category of folklore-subject artists, yet wrongly. It is a pitty not only for the artist but mainly for Czech culture. The culmination of Uprka`s work at the end of the 19th and at the beginning of the 20th Century, is evidently an original art approach.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 12. 2007
  • Zveřejnit od: 14. 12. 2007
  • Identifikátor: 4768

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2008
  • Vedoucí: doc. Dagmar Blümlová, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 14. 12. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 14. 12. 2007 dostupné: světu
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Filozofická fakulta

Jak správně citovat práci

KARPÍŠKOVÁ, Petra. Příběh moderního tvůrce. Joža Uprka (1861-1940). Č. Bud., 2007. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Filozofická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 10. 2018 16:13, 43. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz