Ing. Karyna Kondratyeva

Master's thesis

Angažovanost a rozvoj zaměstnanců ve vybraných podnikatelských subjektech

Employee engagement and development in selected business entities
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá zjištěním a analýzou angažovanosti pracovníků v konkrétním podniku. Cílem práce je identifikovat faktory, jež mají vliv na angažovanost zaměstnanců, objasnit efekt angažovaných zaměstnanců pro podnik a vliv vzdělávání zaměstnanců na jejich celkovou angažovanost. Daná problematika je terminologicky ukotvena v teoretické části práce, na kterou je navázán průzkum angažovanosti …viac
Abstract:
This thesis deals with the employee engagement determination and analysis in a selected company. The aim is to identify factors that affect employee engagement and to explain the effect of engaged employees for the company as well as the impact of employee training on their overall engagement. Theoretical part of this paper presents the overview of the terminology of the employee engagemen research …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedúci: doc. Ing. Jaroslav Blaha, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. Otakar Němec, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní