Kseniia Pidgorna

Master's thesis

Rebranding and Marketing Communication

Rebranding and Marketing Communication
Abstract:
Cílem tohoto příspěvku je podat doporučení manažerovi značky, marketingovým manažerům a osobám s rozhodovací pravomocí, které plánují projít procesem rebrandingu s cílem zlepšit podnikání. Tato práce je napsána s cílem poskytnout základ pro společnosti, které se snažily o rebranding a selhaly, a pro zákazníky, kteří se obávají důvěřovat společnostem, které dokonce dosáhly úspěchu. Hlavním cílem je …more
Abstract:
This paper aims to give recommendations to brand manager, marketing managers and decision makers which are planning to go through a rebranding process in order to improve business. This thesis is written with a purpose to provide a foundation for companies that tried to make a rebranding and got failed, and for customers who fear to trust companies that even have achieved success. The main objectives …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 12. 4. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2019
  • Supervisor: doc. Giuseppe Maiello, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní