Mgr. Petr Bedřich, Ph.D.

Disertační práce

Rychlostní schopnosti hráčů fotbalu v kategorii staršího dorostu

Speed abilities of football players in the categories U19
Anotace:
Cílem disertační práce je posoudit úroveň rychlostních schopností jako základního faktoru kondičních předpokladů hráčů fotbalu v kategorii staršího dorostu ve věku 17-19 let. Prezentovanými výsledky šetření, tj. aktuálním stavem úrovně těchto pohybových schopností, interindividuálním hodnocením a objasněním jejich vzájemných vazeb chceme popsat rozdíly v rychlostních schopnostech mezi hráči na různé …více
Abstract:
The aim of the thesis is to assess the level of speed abilities as a basic factor for assumed conditioning of football players ages 17-19 years. Presented results of the analysis suggest that the current state of the level of physical abilities, inter-individual evaluating and clarifying their interactions, we would like to describe differences in speed abilities between the players on different performance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 12. 2012
  • Vedoucí: prof. PhDr. Vladimír Hellebrandt, PhD.
  • Oponent: doc. PaedDr. Pavel Korvas, CSc., doc. PhDr. Dušan Tomajko, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Doktorský studijní program / obor:
Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie

Práce na příbuzné téma