Bc. Darya Shobonova

Diplomová práce

Projekt audiovizuální komunikace vybraného produktu prostřednictvím tištěného (video) comicsu

Audio visual communication project of the selected product through a printed (video) comic
Anotace:
Cílem práce je vytvořit návrh projektu audiovizuální komunikace (animovaného videa s prvky comicsového žánru) pro vybraný produkt – chytrá hráčka BabiAge Doodoo, která je schopná svým „růžovým šumem“ uklidnit a ukolébat dítě. Upravený návrh videa je možné použit také pro komunikaci v tištěných médiích. V práci jsou prezentovaný story-board, literární a technický scénáře animovaného videa, je vytvořen …více
Abstract:
The aim of this work is to create a proposal of an audiovisual communication project (animated video with elements of comics genre) for a selected product - the clever player BabiAge Doodoo, who is able to calm and lull her child with her "pink noise". The modified video design can also be used for communication in print media. The thesis presents story-board, literary and technical scenarios of animated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 7. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 8. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Pavel Čírtek
  • Oponent: PhDr. Slavomír Paravičiny

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní