Michaela KOPECKÁ

Diplomová práce

Zaměstnávání a odměňování osob ve výkonu trestu odnětí svobody

Employing and remuneration of prisoners
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na problematiku zaměstnávání a odměňování osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Toto téma je velice rozsáhlé a jeho úprava je obsažena v několika právních předpisech. Práce vychází především ze zákona o výkonu trestu odnětí svobody, který doplňuje vyhláška Ministerstva spravedlnosti, kterou se vydává řád výkonu trestu odnětí svobody. Na tuto problematiku se vztahuje i zákoník …více
Abstract:
The thesis is focused on the issue of employment and remuneration of persons in prison. This topic is very extensive and is regulated in several pieces of legislation. The work is based primarily on the Act on Imprisonment, which is supplemented by a decree of the Ministry of Justice, which issued the Code of imprisonment. The Labor Code and other regulations also apply to this issue. At the beginning …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Martin Janák

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOPECKÁ, Michaela. Zaměstnávání a odměňování osob ve výkonu trestu odnětí svobody. Plzeň, 2020. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/