Bc. Libor JURČÁK

Diplomová práce

Státní sociální podpora - důsledky reforem veřejné správy a vývoj na území okresu Bruntál

Social security benefits - consequences of public administration reforms and progression in Bruntal region
Anotace:
Systém dávek státní sociální podpory je jedním z pilířů sociálního zabezpečení v České republice. Od svého zavedení k datu 1.10.1995 prošla státní sociální podpora poměrně významnými změnami. Cílem této práce je jednak popsat postupný vývoj veřejné správy v oblasti dávek státní sociální podpory, dále charakterizovat jednotlivé dávky a popsat důsledky změn některých souvisejících právních předpisů. …více
Abstract:
Social security benefits are without doubt one of pillars in Czech Republic social system. Since their implementation in 10th October 1995 state social security changed a lot. Main goal of this project is describing a professional advancement in this area and define social benefits one by one. According to these changes in social benefits system, we will have to describe consequences in the legal enactments …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009
Zveřejnit od: 4. 5. 2009
Identifikátor: 12638

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Libor Šnédar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JURČÁK, Libor. Státní sociální podpora - důsledky reforem veřejné správy a vývoj na území okresu Bruntál. Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 04. 05. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 5. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.