Mgr. Martin Polách

Bakalářská práce

Využití psychomotorických aktivit pro rozvoj rytmických schopností a dovedností u dětí předškolního a mladšího školního věku

Use of Psychomotor Activities in Order to Develop Rhythmical Abilities and Skills in Pre-School and Primary School Children
Anotace:
Bakalářská práce podává ucelený přehled o rozvoji rytmických schopností a dovedností u dětí předškolního a mladšího školního věku, prostřednictvím psychomotorických aktivit. V závěru obeznamuje čtenáře s příklady praktického využití psychomotorických her, které se mohou stát inspirací pro edukátory z různých oblastí.
Abstract:
This bachelor’s thesis provides a comprehensive summary of the development of rhythmic abilities and skills at the preschool and early school-age children through psychomotor activities. The end of the thesis tells the reader about the specific examples of a practical use of psychomotor games that can become be an inspiration for educators from various areas.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Dagmar Heiland Trávníková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Marie Blahutková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sportovních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Tělesná výchova a sport / Animátor sportovních aktivit

Práce na příbuzné téma