Lucie SCHWANOVÁ

Bakalářská práce

Prevence drogové závislosti u dospívajících

Drug abuse prevention among adolescents
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá prevencí drogové závislosti u dospívajících. Cílem práce je zjistit, jaký vliv má rodinné prostředí na vznik a vývoj drogové závislosti u dospívajících a využít tyto poznatky pro stanovení preventivních opatření pro možnou minimalizaci rizikových faktorů. Bakalářská práce se skládá z praktické a teoretické části. Teoretická část se věnuje vymezení jednotlivých druhů psychoaktivních …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the preventiv of drug addiction in adolescents. The aim of this work is to investigace the influence of the family environment on the origins and development of drug dependence in adolescents and to use those findings to determine preventive measures to minimize the potential risk factors. The work consists of practical and theoretical parts. The theoretical part defines …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 4. 2013
Zveřejnit od: 4. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 4. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Viktor Rímeš

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SCHWANOVÁ, Lucie. Prevence drogové závislosti u dospívajících. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 4.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 4. 4. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta