Dana GABRIŠOVÁ

Bakalářská práce

Formální vzdělávání dospělých: Motivace pro opětovný vstup do systému formálního vzdělávání, koncepce slaďováním studijního, profesního a osobního života studentů kombinované formy studia Západočeské univerzity v Plzni

Formal Adult Education: Motivation for Re-entering the System of Formal Education, Conception of Harmonizing Educational, Professional and Personal Life of Students Engaged in Distance Learning at The University of West Bohemia
Anotace:
Empirická práce reflektující téma celoživotního vzdělávání dospělých se zaměřením na otázku motivace pro opětovný vstup do systému formálního vzdělávání po jeho předchozím opuštění a způsoby slaďování studijního života s profesním a osobním životem. Práce je orientována na studenty kombinované formy studia Západočeské univerzity v Plzni.
Abstract:
Empirical work reflecting the theme of lifelong adult education with a focus on the question of motivation for re-entry into the formal education system after leaving his previous study and ways of reconciling life with professional and personal lives. The work is focused on students combined study University of West Bohemia in Pilsen.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 7. 2011
Zveřejnit od: 28. 7. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Jaroslava Hasmanová Marhánková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GABRIŠOVÁ, Dana. Formální vzdělávání dospělých: Motivace pro opětovný vstup do systému formálního vzdělávání, koncepce slaďováním studijního, profesního a osobního života studentů kombinované formy studia Západočeské univerzity v Plzni. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 28. 07. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 28. 7. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická