Michal Machač

Diplomová práce

Etika v auditu. Audit a podvod

Ethics in Audit. Audit and Fraud
Anotace:
Tato diplomová práce popisuje etiku v profesi externího a interního auditu. Poskytuje ucelený přehled o etice, od jejích základních pojmů až po etiku ve společnostech. Pojednává o auditu, jeho historii, organizacích, zákonu Sarbanes -- Oxley a etických souvislostech auditorské profese. Věnuje se etickým kodexům externího a interního auditu, zákonu o auditorech a vybraným standardům interního auditu …více
Abstract:
This diploma thesis describes ethics in the profession of external and internal audit. It provides comprehensive overview about ethics, from the basic definitions to business ethics. It deals with audit, its history, organisations, Sarbanes -- Oxley Act and ethical relations of audit profession. It is focused on codes of ethics, auditor act and some standards on internal audit related to ethics. Thesis …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedoucí: Jiří Dvořáček
  • Oponent: Markéta Tondlová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31233

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Práce na příbuzné téma