Bc. Pavel Bek

Diplomová práce

Projekty partnerství veřejného a soukromého sektoru v České republice a jejich přínos pro rozvoj měst na příkladu SMART CITY

Anotace:
Diplomová práce se zabývá přínosem PPP partnerských projektů veřejného a soukromého sektoru v oblasti Smart City pro rozvoj měst. Cílem práce bylo stanovit použití PPP na modelovém příkladu implementace projektu ve spojení s funkcí Smart City s možností aplikace na parkovací dům Praha - Zličín.
Abstract:
The diploma thesis deals with the contribution of PPP partnership projects of the public and private sector in the area of Smart City for the development of cities. The aim of the work was to determine the use of PPP on a model example of project implementation in conjunction with the Smart City function with the possibility of application to the parking house PragueZličín.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 2. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Jiří Ježek, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Marek Jetmar, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS