Martina Říhová

Diplomová práce

Dlouhodobá strategie rozvoje sociálních služeb pro seniory na území ORP Tábor ve světle očekávaných demografických trendů

Long-term strategy of development of social services for seniors in the municipality with extended competence Tábor in dependence on expected demographic trends
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na zpracování dlouhodobé strategie rozvoje sociálních služeb pro seniory na území obce s rozšířenou působností Tábor ve světle očekávaných demografických trendů. V teoretické části jsou popsány základní pojmy související s daným tématem, jako je stáří a stárnutí, definice a cíle sociální politiky, sociální služby pro danou cílovou skupinu a mezinárodní srovnání pobytových …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the elaboration of a long-term strategy for the development of social services for seniors in the municipality with extended competence Tábor in de-pendence on expected demographic trends. The theoretical part describes the basic con-cepts related to the topic, such as old age and aging, definitions and goals of social policy, social services for the target group and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2020
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/vw723/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2020
  • Vedoucí: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc.
  • Oponent: doc. PhDr. Anna Václavíková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě