Zdeněk RŮŽIČKA

Diplomová práce

Možnosti a limity využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopnosti, disability a zdraví v evidenci životní situace u osob s mentální retardací v produktivním věku

The Possibilities and Limits to Use the International Classification of Functioning, Disability and Health at Evidention of Life Situation of People with Mental Retardation in Working Age
Anotace:
Diplomová práce se věnuje možnostem a limitům využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopností, disability a zdraví v evidenci životní situace osob s mentální retardací v produktivním věku. Teoretická část je zaměřena na teoretická a metodologická východiska práce, na poruchu mentální retardace a dále, jak osoby s touto poruchou sociálně fungují ve všech oblastech svého života. Nakonec je popsána …více
Abstract:
The diploma thesis deals with possibilities and limits of using the possibilities and limits by using the International Classification of Functioning, Disability and Health at evidention of life situation of people with mental retardation in working age. The theoretical part is focused on the theoretical and methodological bases of work, on the disorder of mental retardation and further how the people …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Krhutová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RŮŽIČKA, Zdeněk. Možnosti a limity využití Mezinárodní klasifikace funkčních schopnosti, disability a zdraví v evidenci životní situace u osob s mentální retardací v produktivním věku. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Fakulta sociálních studií