Theses 

Sportovně rekreační aktivity jako produkt cestovního ruchu – Veronika Hatalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Veronika Hatalová

Bakalářská práce

Sportovně rekreační aktivity jako produkt cestovního ruchu

Sports and recreational activities as a tourism product

Anotace: Tato bakalářská práce se zabývá sportovně-rekreačními aktivitami, především vodními sporty. Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy v oblasti cestovního ruchu. Definuje pojem cestovní ruch, cestovní ruch jako systém a uvádí dělení na druhy a formy. V teoretické části autorka také popisuje produkt cestovního ruchu a sportovně-rekreační aktivity. Dále se práce zabývá předpoklady pro cestovní ruch, vývojem cestovního ruchu v Chorvatské republice a následně uvádí vodní sporty, které mají v dané zemi velký potenciál a vhodné podmínky pro provozování. Praktická část je zaměřena na výzkumné šetření spojené s aktivním trávením dovolené českých turistů, s využíváním nabídky sportovně-rekreačních aktivit a provozováním vodních sportů na území Chorvatska. V této části práce je popsán sběr informací a průběh šetření, který byl realizován pomocí kvantitativní výzkumné strategie.

Abstract: The Bachelor Thesis deals with sports and recreational activities, especially water sports. In the theoretical part the autor decribes bacis terms as a tourism, tourism as a system, forms and types of tourism. There are also described important terms as a tourism product and sports and recreational activities. The Bachelor Thesis also deals with tourism development in the Republic of Croatia and water sports which have a great potential and suitable conditions in this country. The practical part of the work is focused on a research related to active holiday with use of sports and recreational activities and water sports in Croatia. This part also describes the process of the investigation using quantitative research strategy.

Klíčová slova: cestovní ruch, aktivity sportovně-rekreační, sporty vodní

Keywords: tourism, sports and recreational activities, water sports

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2016
  • Vedoucí: RNDr. Jiří Petera
  • Oponent: Mgr. David Chaloupský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Text práce Text práce
Posudek vedoucího práce Posudek vedoucího práce
Posudek oponenta práce Posudek oponenta práce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Hradec Králové

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 3. 2019 07:56, 12. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz