Bc. Ivana MILOVÁ

Diplomová práce

MASSIVELY MULTIPLAYER "ONLINE ROLE - PLAYING GAMES" AKO SOCIÁLNY PRIESTOR

MASSIVELY MULTIPLAYER "ONLINE ROLE - PLAYING GAMES" AS A SOCIAL SPACE
Anotace:
Cieľom práce je analýza masívne multiplayer "online role-playing hier" z hľadiska ich sociálnej funkčnosti vo virtuálnom i reálnom priestore Bádateľský zámer je konkrétne zameraný na hru World of Warcraft z pozície neoficiálneho česko slovenského herného serveru, kde bude predmetom skúmania špecifický typ herného sociálneho zoskupenia, takzvaná "guilda". Bádanie bude zamerané na identifikovanie funkčnosti …více
Abstract:
The aim of the thesis is the analysis of Massively multiplayer "online role-playing games" in terms of their social function in the virtual and real space. Investigative plan is specifically focused on the game World of Warcraft from a position of unofficial Czech - Slovak gaming server, where it will be subject to review specific type of gaming social groupings, called "guild". Research will focus …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MILOVÁ, Ivana. MASSIVELY MULTIPLAYER "ONLINE ROLE - PLAYING GAMES" AKO SOCIÁLNY PRIESTOR. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Magisterský studijní program / obor:
Antropologie / Sociální a kulturní antropologie