Bc. Ivana MILOVÁ

Master's thesis

MASSIVELY MULTIPLAYER "ONLINE ROLE - PLAYING GAMES" AKO SOCIÁLNY PRIESTOR

MASSIVELY MULTIPLAYER "ONLINE ROLE - PLAYING GAMES" AS A SOCIAL SPACE
Abstract:
Cieľom práce je analýza masívne multiplayer "online role-playing hier" z hľadiska ich sociálnej funkčnosti vo virtuálnom i reálnom priestore Bádateľský zámer je konkrétne zameraný na hru World of Warcraft z pozície neoficiálneho česko slovenského herného serveru, kde bude predmetom skúmania špecifický typ herného sociálneho zoskupenia, takzvaná "guilda". Bádanie bude zamerané na identifikovanie funkčnosti …more
Abstract:
The aim of the thesis is the analysis of Massively multiplayer "online role-playing games" in terms of their social function in the virtual and real space. Investigative plan is specifically focused on the game World of Warcraft from a position of unofficial Czech - Slovak gaming server, where it will be subject to review specific type of gaming social groupings, called "guild". Research will focus …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 25. 4. 2014
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

MILOVÁ, Ivana. MASSIVELY MULTIPLAYER "ONLINE ROLE - PLAYING GAMES" AKO SOCIÁLNY PRIESTOR. Plzeň, 2014. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/