Radoslav Jusko

Doctoral thesis

Multilaterálny liberalizmus na prahu nového tisícročia

Multilateral trade liberalisation at the beginning of the new millenium (international organizations` view)
Anotácia:
Multilaterálne obchodné rokovania sú výrazne ovplyvnené rôznymi formami spolupráce medzi krajinami a medzinárodnými organizáciami. Existuje široké spektrum rozdielov v spolupráci medzi Uruguajským a Dožškým kolom multilaterálnych obchodných rokovaní. Multilaterálne fóra rozvinutých krajín nie sú schopné poskytnúť dostatoční podnety rokovaniam, postoje rozvojových krajín musia byť v širšej miere zohľadňované …viac
Abstract:
Multilateral trade negotiations are widely influenced by various forms of cooperation among countries and by international organizations. There is a wide spectrum of differences in cooperation between the Uruguay and the Doha round of multilateral trade negotiations. Multilateral forums of developed countries are not able to provide sufficient impetus for negotiations, views of developing countries …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 11. 2011
  • Vedúci: Pavel Neumann
  • Oponent: Stanislav Šaroch, Igor Kosír, Juraj Sipko

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/29119

Vysoká škola ekonomická v Praze

Doctoral programme / odbor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Evropská studia

Práce na příbuzné téma