Milan Halbich

Bakalářská práce

Citová deprivace u dětí

Children Emotional Deprivation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývala problematikou citové deprivace u dětí v dětských domovech a dětských domovech se školou. Cílem bakalářské práce bylo zjistit a porovnat četnost výskytu a projevy citové deprivace u dětí v dětských domovech a dětských domovech se školou. Šlo o to zjistit, jakým způsobem se citová deprivace u těchto dětí projevuje. V teoretické části bakalářské práce byly za pomoci odborných …více
Abstract:
This thesis dealt with the issue of emotional deprivation of children in orphanages and foster homes to school. Goal of this thesis was to investigate and compare the incidence and manifestations of emotional deprivation of children in orphanages and foster homes to school. It was about finding out how the emotional deprivation of these children. In The theoretical part of the thesis with the help …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 11. 2011
Zveřejnit od: 8. 11. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Miroslav Meier, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Halbich, Milan. Citová deprivace u dětí. Liberec, 2011. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.11.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 8. 11. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro vychovatele