Bc. Daniel Hennel

Diplomová práce

Klonování, exprese a izolace Bacterioferritinu A z E. coli a využití pro tvorby chemických katalyzátorů

Cloning, expression and isolation of Bacterioferritin A from E. coli and its use for production of chemical catalyst
Abstract:
Bacterioferritins (Bfrs) accumulate iron and contain large inner cavity, which can serve for encapsulation of drugs and metallic nanoparticles. This thesis is focused on isolation of bacterioferritin and preparation of complex of bacterioferritin with palladium catalysts, and verification of its catalytic activity.
Abstract:
Baktérioferritíny (Bfr) akumulujú železo a obsahujú veľkú vnútornú kavitu, ktorá môže slúžit k enkapsulácií liečiv alebo kovových nanočastíc. Táto práca sa zaoberá izoláciou baktérioferritínu a prípravou komplexu baktérioferritínu s paládiovými katalyzátormi a overením ich katalytickej aktivity.
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: Dr. Vladimír Pekařík
  • Oponent: Mgr. Zbyněk Heger, Ph.D

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.