Theses 

Validita a reliabilita odhadu pohlaví podle digitálních radiogramů proximální epifýzy femuru ? test postupu navržený Kranioti et al. (2009). – Bc. Radka KAISEROVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Radka KAISEROVÁ

Diplomová práce

Validita a reliabilita odhadu pohlaví podle digitálních radiogramů proximální epifýzy femuru ? test postupu navržený Kranioti et al. (2009).

Validity and reliability of sex identification using digital femoral head radioraphs.

Anotace: Diplomová práce testuje platnost a spolehlivost metody odhadu pohlaví podle rentgenových snímků proximálního konce stehenních kostí navržených Kranioti et al. 2009 na řecké populaci z 20. století. My jsem testovali spolehlivost navržených diskriminačních funkcí a specializovaného SIS softwaru na české populaci 20. století. Došli jsme k závěrům že metoda Kranioti et al. 2009 je populačně specifická, tedy není spolehlivá ani platná pokud ji použijeme na rentgenových snímcích stehenních kostí české populace.

Abstract: This study to test validity and reliabilty of method for sex assessment using radiografs of proximal end of femora. This method was developed by Kranioti et al. 2009 on Greek population from 20th century. We tested reliability of discriminant function and specific SIS software on our Czech population from 20th century. Results show us that the method Kranioti et al. 2009 is population specific,it isn ´t valid and reliable when we used it in Czech population.

Klíčová slova: odhad pohlaví, pohlavní dimorfismus, diskriminační funkce, populační specificita

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2012
  • Zveřejnit od: 25. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2012
  • Vedoucí: Doc. RNDr. Jaroslav Brůžek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 4. 2012 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=45848 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická

Jak správně citovat práci

KAISEROVÁ, Radka. Validita a reliabilita odhadu pohlaví podle digitálních radiogramů proximální epifýzy femuru ? test postupu navržený Kranioti et al. (2009).. Plzeň, 2012. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 5. 2019 18:59, 20. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz