Jiří Nosek

Bakalářská práce

CNC programování a výroba součásti

CNC Programming and Part Manufacturing
Anotace:
Práce se zabývala výrobou bysty, pro kterou jsem byl předlohou. V první části byla teore-ticky rozebírána problematika obrábění, zabýval jsem se číslicově řízenými stroji (CNC) a metodami jejich programování. Cílem praktické části práce bylo naprogramování bysty za pomoci softwaru NX a její výroba na tříosé CNC frézce.
Abstract:
The thesis is concerned with a production of a bust which I was a model for. The first part deals with the theoretical shaping of products, numerically controlled machines (CNC) and its programming methods. The aim of the practical part is programming the bust with the help of software NX and its production on three-axis CNC milling machine.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ondřej Bílek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Nosek, Jiří. CNC programování a výroba součásti. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Procesní inženýrství / Technologická zařízení