Theses 

Mapa péče pro diagnózu totální endoprotéza kyčelního kloubu – Bc. Pavlína Horáčková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Pavlína Horáčková

Bakalářská práce

Mapa péče pro diagnózu totální endoprotéza kyčelního kloubu

Care map for the diagnosis of the total endoprosthesis of the hip joint

Anotace: Bakalářská práce obsahuje manuál a mapu péče pro diagnózu Totální endoprotéza kyčle. Na základě analýzy výzkumu z dokumentace a dotazníkového šetření klientů i personálu je sestaven nejprve manuál péče a následně mapa péče pro diagnózu Totální endoprotéza kyčle. Informační mapa péče je součástí přílohy. Analýza a interpretace dat poskytuje informace o přínosu sestavené mapy péče pro klienty, personál a víceoborový tým, poskytující ošetřovatelskou a lékařskou péči v NH Hospital Hořovice. Bakalářská práce je nástrojem ke zkvalitnění poskytovaných služeb klientům a k ulehčení práce zdravotníkům.

Abstract: Bachelor thesis manual and a map of care for diagnosis Total hip. On the basis of research documentation and questionnaire survey of clients and staff is made up first manual and then map care care for diagnosis Total hip. Information site of care is given in Annex. Analysis and interpretation of data provides information on the benefits of compiled maps of care for clients, staff and the multidisciplinary team, providing nursing and medical care in the NH Hospital Hořovice. Bachelor's thesis is a tool to improve the services provided to clients and to facilitate the work of health professionals.

Klíčová slova: mapa péče a DRG systém, totální endoprotéza kyčle, Nemocnice Hořovice

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. PhDr. Miroslava Kyasová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 05:37, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz