Václav MAREŠ

Bakalářská práce

Virtuální realita v prostředí Blender VR

Virtual Reality in Blender VR
Anotace:
Cílem této práce bylo seznámit se s projektem BlenderVR, díky kterému by mělo být možné použít aplikace vytvořené modelovacím nástrojem Blender ve virtuální realitě. Dále bylo třeba získat informace o podpoře protokolu VPRN (Virtual Reality Peripheral Network), který dokáže zprostředkovat komunikaci s periferními zařízeními. Dalším bodem bylo zjistit možnosti připojení vybraných zařízení (Oculus Rift …více
Abstract:
The purpose of this work was to learn about a project BlenderVR thanks to which should be possible to use applications created in modeling tool Blender in virtual reality. Then get information about a support of VRPN protocol (Virtual Reality Peripheral Network) which enables communication with peripheral devices. Next goal was to find options of connecting chosen devices (Oculus Rift DK2, WiiMote …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Vaněček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MAREŠ, Václav. Virtuální realita v prostředí Blender VR. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Bakalářský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.