Bc. Ondřej Ulrich

Diplomová práce

Hydrologické a hydraulické modelování jako podklad pro plánovací činnost obce – případová studie Lešany u Prostějova

Hydrologic and hydraulic modeling as a basis for land use planning activities of municipality – case study Lešany u Prostějova
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na využití programů postavených na open-source licenci pro stanovení míry a rozsahu povodňového ohrožení obce s možností následného využití zjištěných poznatků pro územně plánovací činnost obce. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je rozebrána problematika týkající se povodňové vlny, typů povodní, hydrologického a hydraulického modelování …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the use of software based on an open-source license to determine scale and extent of the flood risk of municipality with the possibility of use for municipality spatial planning activities. The diploma thesis is divided into the theoretical and practical part. Theoretical part deals with issues related to flood wave, flood types, hydrologic and hydraulic modeling, land …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Vahalík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta