Bc. Klára Václavíková

Bachelor's thesis

Současné amatérské divadlo - Divadlo Schod

The contemporary amateur theater - The Stair
Abstract:
Bakalářská práce se zabývá divadelně nedivadelním fenoménem, amatérským divadlem Schod. Téma je zohledněno v kontextu celého Valašského regionu. Důraz je kladen hlavně na filozofii schodu a námětovou inspiraci divadelníků při jejich autorské tvorbě.
Abstract:
The Bachelor Thesis deals with a theatrical – non theatrical phenomenon, the amateur theatre Schod. The issue is considered in the context of the whole Wallachia region. The thesis focuses on the philosophy of Schod and the thematic inspiration of the actors during the creation process.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2015
  • Supervisor: Mgr. Libor Vodička, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Naďa Satková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta