Theses 

Financial Analysis of China Vanke Company – Yaxin Guo

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Ekonomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Yaxin Guo

Bakalářská práce

Financial Analysis of China Vanke Company

Financial Analysis of China Vanke Company

Anotace: The aim of this bachelor thesis is the financial analysis of VANKE by applying selected methods like the common size analysis, financial ratio analysis and pyramidal decomposition. The reason that I choose VANKE as my subject on financial analysis is that VANKE is a very famous real estate company within China and real estate industrial has close connection with people’s standard of living. Through financial analysis on VANKE, we can get a general ideal about why VANKE can perform better than others. This thesis is divided into 5 chapters. In chapter 2, the methods of analysis used in this thesis will be described in detail. There are three main parts of this chapter, description on balance sheet, income statement and cash flow; description on common size analysis and financial ratio analysis; description on pyramidal decomposition and influence qualification. In chapter 3, the general idea about VANKE’s history, conception, management model will be presented. A comprehensive view of a company can lubricate the process of getting to know this company’s financial situation. Through this chapter, the image of what VANKE looks like will appear on your mind. Chapter 4 is the most important part of this thesis, data from the balance sheet, income statement and cash flow from period 2007 to 2011 will be used. Common size analysis, financial ratios, pyramidal decomposition and influence qualification will be combined with the data to provide us with the more concrete idea about VANKE’s financial trend, financial structure and its competitive power among real estate industrial companies. In chapter 5, the general conclusion will be draw about what VANKE’s advantages are, which aspects still need to be improved, what may be VANKE’s obstacles in the future and how VANKE can do to conquer those difficulties.

Abstract: The aim of this bachelor thesis is the financial analysis of VANKE by applying selected methods like the common size analysis, financial ratio analysis and pyramidal decomposition. The reason that I choose VANKE as my subject on financial analysis is that VANKE is a very famous real estate company within China and real estate industrial has close connection with people’s standard of living. Through financial analysis on VANKE, we can get a general ideal about why VANKE can perform better than others. This thesis is divided into 5 chapters. In chapter 2, the methods of analysis used in this thesis will be described in detail. There are three main parts of this chapter, description on balance sheet, income statement and cash flow; description on common size analysis and financial ratio analysis; description on pyramidal decomposition and influence qualification. In chapter 3, the general idea about VANKE’s history, conception, management model will be presented. A comprehensive view of a company can lubricate the process of getting to know this company’s financial situation. Through this chapter, the image of what VANKE looks like will appear on your mind. Chapter 4 is the most important part of this thesis, data from the balance sheet, income statement and cash flow from period 2007 to 2011 will be used. Common size analysis, financial ratios, pyramidal decomposition and influence qualification will be combined with the data to provide us with the more concrete idea about VANKE’s financial trend, financial structure and its competitive power among real estate industrial companies. In chapter 5, the general conclusion will be draw about what VANKE’s advantages are, which aspects still need to be improved, what may be VANKE’s obstacles in the future and how VANKE can do to conquer those difficulties.

Klíčová slova: financial analysis, financial statements, financial ratios, pyramidal decomposition, analysis of influences

Keywords: financial analysis, financial statements, financial ratios, pyramidal decomposition, analysis of influences

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: Miroslav Čulík
  • Oponent: Ingrid Petrová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 7. 2019 12:24, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz