Yaxin Guo

Bachelor's thesis

Financial Analysis of China Vanke Company

Financial Analysis of China Vanke Company
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is the financial analysis of VANKE by applying selected methods like the common size analysis, financial ratio analysis and pyramidal decomposition. The reason that I choose VANKE as my subject on financial analysis is that VANKE is a very famous real estate company within China and real estate industrial has close connection with people’s standard of living. Through …more
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is the financial analysis of VANKE by applying selected methods like the common size analysis, financial ratio analysis and pyramidal decomposition. The reason that I choose VANKE as my subject on financial analysis is that VANKE is a very famous real estate company within China and real estate industrial has close connection with people’s standard of living. Through …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2013

Thesis defence

  • Date of defence: 12. 6. 2013
  • Supervisor: Miroslav Čulík
  • Reader: Ingrid Petrová

Citation record

Full text of thesis

Accessibility: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: VŠB - Technická univerzita Ostrava