Theses 

Návrhy na zefektivnění náboru nových pracovníků v konkrétním podniku – Bc. Alena Dohnalíková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Akademie Sting

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Organizace a řízení malých a středních firem

Bc. Alena Dohnalíková

Bakalářská práce

Návrhy na zefektivnění náboru nových pracovníků v konkrétním podniku

Proposals to streamline the recruitment of new employees in a particular company

Anotace: Cílem této bakalářské práce je navrhnout možná zlepšení vedoucí k zefektivnění náboru nových pracovníků. V první části jsou definovány teoretické poznatky související s náborem zaměstnanců. Druhá část je věnována představení vybrané společnosti, popisu jejího náborového procesu, dotazníkovému šetření a určení silných a slabých stránek náboru. Na základě analýzy těchto údajů jsou doporučeny návrhy na zlepšení.

Abstract: The aim of this paper is to suggest possible improvements leading to more effective recruitment. The first part defines the theoretical knowledge related to the recruitment of staff. The second part is devoted to presentation of the selected company, description of its recruitment process, questionnaire survey and identification of strengths and weaknesses in its recruitment. Based on analysis of these data suggestions for improvement are recommended.

Klíčová slova: Nábor, zdroje získávání pracovníků, metody výběru zaměstnanců, výběr pracovníků.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Antonín Schneider
  • Oponent: Ing. Kristýna Binková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 26. 5. 2019 07:18, 21. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz