Martina TEICHMANNOVÁ

Bakalářská práce

Generace Y na trhu práce v České republice

Generation Y on the labour market in the Czech Republic
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřila na chování generace Y na trhu práce. Teoretická část se zabývala definicí generace, jejího rozdělení a krátké charakteristiky ke každé z uvedených generací. Byly také definovány hodnoty jak obecné, tak pracovní, jejich systém a funkce. Dále teoretická část obsahovala podrobnou charakteristiku generace Y a popis její pozice na trhu práce v ČR. Jako metodu praktické …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on behaviour of generation Y on labour market. First part is focused on definition of generation, their distribution and short characteristic about Baby Boomers, X, Y and Z generation. In this thesis was defined a general and work values, their system and function too. Theory part contained a detail characteristic about generation Y and its position on labour market …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Roman Vido, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TEICHMANNOVÁ, Martina. Generace Y na trhu práce v České republice. Ostrava, 2021. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta