Theses 

Comparing the Harley-Davidson lifestyle in the Czech Republic and the United States – Mgr. Eva Tomášová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství anglického jazyka a literatury pro základní školy

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Mgr. Eva Tomášová

Bakalářská práce

Comparing the Harley-Davidson lifestyle in the Czech Republic and the United States

Comparing the Harley-Davidson lifestyle in the Czech Republic and the United States

Anotace: Tato bakalářská práce nabízí srovnání Harley-Davidson životního stylu v České republice a ve Spojených státech. Vlastní text je rozdělen do šesti kapitol z nichž je prvních pět kapitol zaměřeno na vznik a formování firmy Harley-Davidson a faktory, které ovlivnily vznik a vývoj Harley-Davidson životního stylu ve Spojených státech. Šestá kapitola se věnuje životnímu stylu českých majitelů motocyklů značky Harley-Davidson a porovnání jejich životního stylu s tím americkým. Cílem práce bylo zjistit zda se majitelé motocyklů Harley-Davidson v České republice zajímají o americkou historii vzniku firmy a životního stylu, který je s ním spojený. Dále pak také jestli existují nějaké podobné či společné rysy v životním stylu majitelů Harley-Davidson motocyklů u nás a ve Spojených státech.

Abstract: This thesis offers comparison of the Harley-Davidson lifestyle in the Czech Republic and the United States. The text is divided into six chapters. The first five chapters are about the foundation and formation of Harley-Davidson Motor Company and factors that influenced the creation and development of Harley-Davidson lifestyle in the United States. The sixth chapter is about lifestyle of czech owners of the Harley-Davidson motorcycles in comparison with the american ones. The aim of this thesis was to find out whether Czech owners of Harley-Davidson motorcycles are interested in the history of creation of the Harley-Davidson Motor Company and related lifestyle of American Harley-Davidson riders. Then, whether there exist any similar or common features in the lifestyle of Harley-Davidson owners in the Czech Republic and in the united States.

Keywords: Lifestyle, motorcycle, chopper, outlaw gangs, biker, rider, motorcycle club, custom motorcycle, Harley-Davidson, Životní styl, motocykl, nezákonné gangy, motorkář, řidič, motocyklový klub, custom motocykl

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2008
  • Vedoucí: Dr. Rita Chalmers Collins
  • Oponent: Mgr. Zdeněk Janík, M.A.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 18. 6. 2019 15:04, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz