Bc. Eliška Žižková

Diplomová práce

Hodnocení produktových portfolií bank – srovnávací analýzy produktů vybraných bank z hlediska klienta a banky

Evaluation of banks product portfolios - comparative analysis of products of selected banks in terms of client and banks
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na produktové portfolio vybraných bank, kterými jsou Hypoteční banka, a.s., Komerční banka, a.s. a Česká spořitelna, a.s. Vzhledem k velkému rozsahu nabízených produktů těchto bank, jsem se rozhodla práci zaměřit pouze na hypoteční bankovnictví v důsledku aktuálnosti potřeby vlastního bydlení většiny z nás. Diplomová práce nabízí jak teoretické poznatky v oblasti bankovního …více
Abstract:
The thesis focuses on the product portfolio of selected banks, namely Hypoteční banka, a.s., Komerční banka, a.s. and Česká spořitelna, a.s. Given the broad range of products offered by these banks, I decided to work only focus on mortgage banking as a result of the actual need of owning a home of most of us. This thesis provides the theoretical knowledge in the banking system, mortgage loan and the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2011
  • Vedoucí: Ing. Bořivoj Pražák
  • Oponent: doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní