Barbora Wilczková

Bachelor's thesis

Investment in Wine

Investment in Wine
Anotácia:
o finanční krizi z let 2007 až 2009 se investor nemůže spoléhat čistě na finanční aktiva a tak inklinuje k altervativním investicím, jakožto k účinným prostředkům pro diversifikaci portfolia. Cílem této práce je prověření hypotézy, zda investice do kvalitního vína mohou být považovány za alternativní investice. Práce také zhodnocuje rizika a výnosy plynoucí z tohoto aktiva. Trh s kvalitním vínem je …viac
Abstract:
After 2007-2009 market shocks an investor cannot fully rely on financial asset market and, to diversify his portfolio, tends to choose the alternative investments. This work aims to test the hypothesis if the investments in fine wine can be considered as alternative investments. Also provides the evaluation of risks and returns flowing from this asset. Fine wine market is small, there are no instruments …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 9. 2015
  • Vedúci: Martina Novotná
  • Oponent: Kateřina Kořená

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technical University of Ostrava

Ekonomická fakulta

Bachelor programme / odbor:
Hospodářská politika a správa / Finance

Práce na příbuzné téma