Bc. Alžběta Hrbáčová

Diplomová práce

Vliv hudebního vzdělávání na hudební preference

Effect of music education on music preference
Anotace:
Diplomová práce má výzkumný charakter a zabývá se působením hudebního vzdělávání na hudební preference. V první části je přiblížena problematika současné povinné hudební výchovy a shrnuta historie hudebně sociologických výzkumů u nás. V druhé části jsou vyhodnoceny výsledky dotazníkového šetření.
Abstract:
The thesis is of research purpose and concentrates on the effect of musical education on musical preferences. In the first part there is an idea of current compulsory music education and the history of music and sociological research in the country is summarized. The second part analyses results of the survey.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 12. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2015
  • Vedoucí: doc. PhDr. Bedřich Crha, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. et Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta