Kateřina Mocková

Bakalářská práce

Návrh projektu na začlenění zdravotně znevýhodněných osob na trhu práce ve Valašském Meziříčí

Project Proposal to Integrate Handicapped People into the Labour Market in Valašské Meziříčí
Anotace:
Cílem práce je návrh projektu pro zkvalitnění procesu začleňování zdravotně znevýhodněných osob na trh práce. Celá tato práce je zaměřena primárně na osoby s mentálním postižením. Problematika začleňování těchto osob na trhu práce je zanalyzována v praktické části této práce. Analýza byla provedena metodou rozhovorů, na základě kterých byla vypracována SWOT analýza. Hlavním výstupem a přínosem této …více
Abstract:
The aim of this bachelor thesis is to propose a project to improve the process of integration of disabled people on the labour market. The thesisis primarily fosuced on mentally disabled people. The problem was analysed in the practical part of the thesis. Analysis was performed through personal interview based on SWOT analysis. The benefit of this thesis is a project proposal that creates a selfhelp …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Libor Šnédar, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mocková, Kateřina. Návrh projektu na začlenění zdravotně znevýhodněných osob na trhu práce ve Valašském Meziříčí. Zlín, 2018. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe