Diana Jaklová

Bakalářská práce

Porovnání marketingové komunikace vybrané veřejné vysoké školy a soukromé vysoké školy

Comparison of marketing communication of selected public and private university
Anotace:
Závěrečná práce se zabývá komparací marketingové komunikace dvou vybraných vysokých škol ze soukromého a veřejného sektoru. Analyzovaná je vysoká škola Ambis a Mendelova univerzita v Brně. Cílem této bakalářské práce je zhodnotit marketingovou komunikaci dvou vybraných vysokých škol ze soukromého a veřejného sektoru a navrhnout doporučení pro zefektivnění této komunikace. V prvních dvou části se práce …více
Abstract:
The final thesis deals with the comparison of marketing communication of two selected universities from the private and public sectors. The analyzed universities are Ambis College and Mendel University in Brno. The aim of this bachelor thesis is to evaluate the marketing communication of the two selected universities from the private and public sectors and propose recommendations for improving this …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2023

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2023
  • Vedoucí: PhDr. Iva Zadražilová, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Ľudovít Hajduk, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: AMBIS vysoká škola, a.s.