Bc. Lukáš Brtník

Bakalářská práce

K historii města Vyškov s přihlédnutím na osobu Karla Mazala

The history of the city Vyškov with regard to the person of Charles Mazal
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá dějinami města Vyškov v letech 1938 – 1945 se zaměřením na osobu Karla Matzala. Popisuje jednotlivé události těchto let. Celá práce je rozdělena do tří kapitol. První kapitola seznamuje čtenáře s historií v letech 1938 - 1942. Druhá kapitola se zabývá historií v letech 1942 - 1945. Třetí kapitola je zaměřena na osobu vládního komisaře Karla Matzala. Práce vychází hlavně …více
Abstract:
The bachelor thesis deals with the history of the town Vyskov in 1938 - 1945 with a focus on the person of Charles Matzala. Describes the various events of these years. The thesis is divided into three chapters. The first chapter introduces the reader to the history in 1938 - 1942. The second chapter deals with the history from 1942 - 1945. The third chapter focuses on the person of a government commissioner …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: prof. PhDr. Jaroslav Vaculík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství zeměpisu pro základní školy