Monika Kindlová

Bakalářská práce

Efektivita náboru zaměstnanců pomocí assessment centra vs. personálním oddělením

Anotace:
Cílem mé bakalářské práce je porovnat efektivitu náboru zaměstnanců pomocí assessment centre vs. personálním oddělením. V teoretické části se snažím detailně popsat každou metodu zvlášť. Jak probíhají, jak fungují, jak jsou predikčně validní. V analytické části se snažím zjistit detaily k výběrovým řízením ve dvou podnicích, kde nabírali na stejnou pozici vždy oběma metodami. Na poprvé to byl vždy …více
Abstract:
The aim of my thesis is to compare effectivness of recruitment using assessment centre vs. HR department. I am trying to describe in details each of methods separately in theoretical part. How they pass of, how they work and how they are predictive valid. In analytical part I am trying to find out details to job candidate selection in two companies where they recruit people on the same work position …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2013

Obhajoba závěrečné práce

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykův ústav vyšších studií