Bc. Marek Skřivánek

Bakalářská práce

The Bones Brigade Video Show jako ustanovení estetických norem skateboardových videí

The Bones Brigade Video Show as an establishment of aesthetic norms of skateboard videos
Anotace:
Tato bakalářská práce představuje estetické funkce, normy a hodnoty skateboardového videa The Bones Brigade Video Show. Ačkoliv toto video vzniklo primárně jako propagační nástroj, práce dokazuje, že jsou to právě jeho estetické vlastnosti, které jsou klíčové. Nejprve je video zasazeno do jeho funkcí, tedy do jeho pozice v historii skateboardingu, v historii firmy Powell-Peralta, v historii samotného …více
Abstract:
This bachelor thesis presents the aesthetic functions, norms and values of a skateboard video called The Bones Brigade Video Show. This thesis proves that even if this video was created primarily as a promotional tool, it is the aesthetic aspects which became the most important. Firstly, the video is put into its functions; meaning in the context of the history of skateboarding, history of the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 7. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Radomír D. Kokeš, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Trnka

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury