Ing. arch. Magdalena Maceková, Ph.D.

Disertační práce

Z čeho vyrůstá ekologická architektura? Důvody vzniku a možnosti hodnocení ekologicky příznivých obytných domů v České republice

Growing the ecological architecture: reasons for development and possibilities of assessment of eco-friendly residental houses in Czech Republic
Anotace:
Snahy o ekologicky příznivé stavění se objevují jako samostatný fenomén současné architektonické scény i environmentálního úsilí. Práce nabízí zatím chybějící propojení obou pohledů, přičemž se zaměřuje na obytné domy v České republice. Ekologická architektura je často chápána ve zúženém pohledu, soustředěném na úspory energie či na přírodní stavební materiály. Mnoho architektů odrazuje právě jednostrannost …více
Abstract:
The pursuit for eco-friendly building emerges as a new phenomenon in the architectural as well the environmental scene. The thesis proposes an interconnection between both perspectives. It focusses on residential houses in the Czech Republic. The most common point of view comprehends the ecological architecture simply as an energy-saving building or building using natural materials. For many architects …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 1. 2013
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kratochvíl, CSc.
  • Oponent: doc. Ing. arch. Petr Suske, CSc., doc. Ing. Josef Chybík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií