Ing. Tomáš Mikulášek

Diplomová práce

Korekční prvky v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob

the correction elements in tax return for the personal income tax,
Anotace:
Teoretický úvod práce obsahuje stručnou historii osobních daní na našem území, začlenění daně z příjmů do daňového systému ČR po roce 1992 a charakteristiku daně z příjmů spolu s jejími konstrukčními prvky. Druhá část je zaměřena na samotné téma práce – korekční prvky v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob, jejich základní terminologii, postavení ve výpočtu daňové povinnosti, rozdělení do …více
Abstract:
The theoretical introduction of the diploma thesis deals with the brief overview of personal taxes’ history in our region, the integration of the income tax into the tax system of the Czech Republic after the year 1992 and with the income tax characterisation together with its constructional elements. The second part of the work is aimed to the work’s theme itself – the correction elements in tax return …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 6. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2009
  • Vedoucí: JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta