Jan ZATLOUKAL

Bakalářská práce

Parlamenty dětí a mládeže jako výsledek participace a jeho realizace v městě Prostějov

Parliaments of Children and Youth as an Effect of participation and its Realization in town of Prostějov
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá aktuální problematikou participace dětí a mládeže na životě v současné společnosti. Cílem práce je reflektovat současný stav participace dětí a mládeže ve městě Prostějově prostřednictvím výzkumného šetření mapujícího názory členů Zastupitelstva dětí a mládeže města Prostějova na jeho činnost. Bakalářská práce je členěna do dvou částí. V teoretické části jsou prezentována …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with topical problems and specifics of children's and youth's participation in the public life of our society. The main goal of the thesis is to reflect the current state of children's and youth's participation in the public life of the Prostějov municipality via a research survey carried out among the members of the Council of children and youth of the town Prostějov. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2013
Zveřejnit od: 2. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Obhajoba proběhla 19. 6. 2013
 • Vedoucí: PhDr. PaedDr. Václav Klapal, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ZATLOUKAL, Jan. Parlamenty dětí a mládeže jako výsledek participace a jeho realizace v městě Prostějov. Olomouc, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 4. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Filozofická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 24sknu 24sknu/2
2. 4. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
13. 8. 2013
Marklová, E.
15. 8. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.